Johdet har totalt ansvar för att utarbeta en offensiv Marknadsplan för produkten Värmereflektor samt för att i praktiken genomföra aktiviteter
som leder till en kraftigt ökad omsättning.
Johdet har lyckats med detta!

Under projektets gång har försäljningen ökat på samtliga marknader där företaget är
aktivt, i snitt med 70 % på årsbasis.
Johdet har starkt bidragit till detta!

Arbetet har inneburit att företagets budskap till Marknaden nu är mycket
tydligare, mindre teknikinriktat och mera fokuserat på nyttan för kunden.
Johdet ligger bakom denna förändring!